Gudstjeneste

Her er oversikten over gudstjenester under Olavsfest 2019.

I tillegg til en rekke gudstjenester, tilbyr kirken både dåp og nattverd under festivalen.

Det er «drop-in» nattverd i Erkebispegårdens kapell søndag 28. juli (kl. 13–16) og fra mandag 29. juli til lørdag 3. august (kl. 11–16). Det er også mulighet for velsignelse og forbønn.

Den som ønsker å bli døpt, kan gjøre det i Nidarosdomen tirsdag 30. juli og onsdag 31. juli. For mer info og nærmere tid og sted, se her.

Søndag 28. juli

17.30: Vesper – Nidarosdomen
20.00: Vandregudstjeneste fra Lade kirke og Sverresborg kirkesenter til Olavsvaka
23.00: Midnattsmesse – Nidarosdomen
23.59: Olavsvaka, våkenatt – Nidarosdomen

Mandag 29. juli

06.00: Laudes – Nidarosdomen
11.00: Olsokmesse – Nidarosdomen
13.30: Non – Nidarosdomen
14.00: Hverdagsbønn – Vår Frue kirke
14.30: Pontifikalmesse – Nidarosdomen
17.30: Vesper – Nidarosdomen
21.00: Kompletorium – Nidarosdomen (Kapittelhuset)

Tirsdag 30. juli

10.00: Pilegrimsgudstjeneste – Nidarosdomen
12.15: Middagsbønn – Nidarosdomen
14.00: Hverdagsbønn – Vår Frue kirke
15.00: Pilegrimsmesse – Nidarosdomen

Onsdag 31. juli

10.00: Pilegrimsgudstjeneste – Nidarosdomen
12.15: Middagsbønn – Nidarosdomen
14.00: Hverdagsbønn – Vår Frue kirke
15.00: Pilegrimsmesse – Nidarosdomen

Torsdag 1. august

10.00: Pilegrimsgudstjeneste – Nidarosdomen
12.15: Middagsbønn – Nidarosdomen
14.00: Hverdagsbønn – Vår Frue kirke
15.00: Familiemesse – Nidarosdomen
18.30: Torsdagsmesse – Vår Frue kirke

Fredag 2. august

10.00: Pilegrimsgudstjeneste – Nidarosdomen
12.15: Middagsbønn – Nidarosdomen
14.00: Hverdagsbønn – Vår Frue kirke
15.00: Pilegrimsmesse – Nidarosdomen
18.00: Vesper – Nidarosdomen (Kapittelhuset)

Lørdag 3. august

10.00: Pilegrimsgudstjeneste – Nidarosdomen
12.15: Middagsbønn – Nidarosdomen
15.00: Pilegrimsmesse – Kapittelhuset, Nidarosdomen