Familiemesse

Velkommen til gudstjeneste for små og store!

En gudstjeneste der barn deltar og mye er tilrettelagt for barn.

Petra Bjørkhaug gleder oss med spennende musikk fra orgelet. Prest er Andreas Hilmo Grandy-Teig.

Nattverd og bønnevandring der en får rørt seg. Biskop Herborg Finnset og korsommerskolen kommer. Kommer du?

Familiemessa er gratis, men ta gjerne med penger til ofring til Stefanusbarna, menighetens misjonsprosjekt for arbeid blant koptiske kristne på søppelfjellet i Kairo.