Diakonhjemmet: KRIGEN I UKRAINA FORTSETTER – FINNES DET HÅP?

Vi har levd med nyhetsmeldingene i måneder – Millioner på flukt, meningsløse henrettelser av sivile, og mangelen på mat, vann og medisiner er prekær. Mennesker er blitt revet bort fra sine liv, hjem, hverdager og gleder.

Nødhjelpsorganisasjoner Caritas og Kirkens Nødhjelp arbeider i felt. Hvordan kan en se etter håpet i det allmennmenneskelige? Og hva tenker en migrasjonsforsker som jobber i Norge og har røtter i Ukraina?  

Innretningen av temaet vil kunne påvirkes av utviklingen av krigen i Ukraina.
 

MEDVIRKENDE:  

Oleksandr Ryndyk er forsker ved Senter for interkulturell kommunikasjon, VID og er født og oppvokst i Ukraina. Ryndyk har siden 2012 forsket på ulike aspekter ved migranters integrering i Norge, fra inkludering i arbeidslivet, familiegjenforening og barneoppdragelse i migrasjonskontekst til flerkulturelle ungdommers deltakelse på skole og fritid. Han er aktiv i Den ukrainske foreningen i Rogaland og jobber med ukrainske flyktninger i Norge.

Alexander Golding er administrasjonssjef i Caritas Norge. Han er teolog og organisasjonsteoretiker og har siden 2013 hatt ulike roller i Caritas. Caritas er en av de største humanitære organisasjonene i Øst-Europa og er til stede både i Ukraina og omkringliggende naboland. Caritas-nettverket driver blant annet mottakssentre og hjelper internt fordrevne og flyktninger med utdeling av mat og utstyr, informasjon og videre transport for å sikre til trygge fluktruter. I Norge arbeider Caritas for å bistå ukrainske flyktninger gjennom veiledning, kurs og sosiale aktiviteter.

Håvard Bjelland er fotograf i Kirkens Nødhjelp. Han dokumenterer behov og den humanitære situasjonen på bakken verden over. Gjennom å dokumentere Kirkens Nødhjelps arbeid, og at det nytter å hjelpe, er dette bilder som kan være med på å skape innsikt, håp og endring. Han er en prisbelønt fotograf, shortlistet i Sony World Photography Awards for bilder av moderne slaveri i kullgruveindustrien i Malawi, 17 priser i «Årets bilde» og står bak mange fotoutstillinger, blant annet «Ser alt du er» på Olavsfest 2018.  

Bård Mæland er rektor ved VID vitenskapelige høgskole og er utdannet teolog. Mæland er ordinert prest i Den norske kirke, og jobbet som feltprest og etikklærer i Forsvaret mellom 1995 og 2006, blant annet ved Hærens Krigsskole, hos Feltprosten og i UNIFIL-styrkene i Sør-Libanon. Han har hatt lengre forskningsopphold ved University of Oxford og Luther Seminary, St. Paul. 

Se info om alle samtalene i regi av Diakonhjemmet og VID