Diakonhjemmet: Kilde til håp og styrke når livet røyner på

Sykepleierstudenter stilte følgende to spørsmål til nærmere 400 pasienter i alderen 18 til 90 år: Hvor finner du håp og styrke? Hvor henvender du deg når du trenger hjelp? Forskerne Britt Moene Kuven og Tove Giske analyserte studentenes loggnotater med refleksjon over samtalene i begynnelsen av 2022. Analysen viste at menneskene fant håp og styrke gjennom relasjoner, det åndelige, i naturen og i seg selv.

 Anita Glittum er praktiker. Som daglig leder på et sykehjem er det ressursene hos beboerne hun vil løfte under arrangement, slikt hun også gjør i hverdagen på Sagenehjemmet, Diakonhjemmet Omsorg.

MEDVIRKENDE

Tove Giske er professor i sjukepleie og arbeider som undervisar og forskar ved VID Vitenskapelige høgskole, Institutt for sykepleie i Bergen. Tove har forska på og publisert nasjonalt og internasjonalt om åndeleg omsorg i mange år. Ho har også gitt ut fleire bøker, mellom anna Giske & Cone: Å ta vare på heile mennesket. Handbok i åndeleg omsorg. Samlaget. Tove har også vore med i verdensstyret for Nurses Christian Fellowship International, som president 2016 – 2021.

Anita Glittum er siden 2020 daglig leder på Sagenehjemmet, Diakonhjemmet Omsorg. Hun startet sin karriere som sykepleier ved Ullevål sykehus i 1990, ble fulltids tillitsvalgt i Sykepleierforbundet i 10 år før hun tok videreutdanning i Verdibasert ledelse og Helserett. Anita har de siste 13 årene jobbet som prosjektleder og leder innen eldreomsorgen.

  • Visning av utdrag av filmen «Leve til jeg dør» av Oscar Hedin i Film & Tell
  • Samtale med publikum ledes av Tove Giske.

Se info om alle samtalene i regi av Diakonhjemmet og VID

F.v. Tove Giske og Anita Glittum.