Den som har ører, hør

Det er Jesus som sier dette. Fortellingene fra Bibelen er kjære og kjente for noen av oss, nye opplevelser for andre. Kom og hør en bibelfortelling fra Parkscenen. Passer for både voksne og barn! 

Forteller: Vigdis Aanderaa Aakre, rådgiver Nidaros bispedømmeråd. 

Varighet: ca 10 minutter. 

Arrangør: Den norske kirke