BYVANDRING: Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett! (årets festivalvandring)

Merethe Skjelfjord Kristiansen og Thina Andresen leder årets festivalvandring «Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett!»

Denne vandringen finner sted sju ganger. Trykk på ønsket tidspunkt for å kjøpe billetter:
FREDAG 28. JULI KL. 14
LØRDAG 29. JULI KL. 18
SØNDAG 30. JULI KL. 14
MANDAG 31. JULI KL. 18
TIRSDAG 1. AUGUST KL. 14
ONSDAG 2. AUGUST KL. 18
TORSDAG 3. AUGUST KL. 14


Fortidsminneforeningen gjør med sine vandringer et dypdykk inn i middelalderens Trondheim, til tiden da pilegrimer fra nord og sør strømmet til byen for å ære Olav den hellige. Det meste av middelalderbyen ligger skjult, men foreningens dyktige guider levendegjør historien med sine anekdoter og levende kunnskap. Vandringene foregår utendørs, men turen legges innom de ruinene som er tilgjengelige.

I de siste årene har utgravinger i Midtbyen gjort funn som gjør at byens historie må skrives om og diskusjonen har vært frisk. Har tilliten til forskerne sunket i debatten omkring den såkalte Klementskirken?

Årets festivaltema TILLIT belyses i vandringen «Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett!» Hva
var tillit for middealdermennesket? La de all sin lit i Guds hender? Gjennom en vandring I middelalderbyen Nidaros forsøker vi å belyse årets festivaltema med stopp på steder som hadde betydning for menneskene den gang – og for oss i dag.

Byvandringene blir ledet av:


Øystein Ekroll er bygningsarkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og en av Norges fremste eksperter på steinbygninger fra norsk middelalder.

Thina Andresen er historiker ansatt på Austrått og Hannah Ryggen-senteret.

Merethe Skjelfjord Kristiansen er kunsthistoriker og daglig leder i Fortidsminneforeningen DTA.

Aslak Draveng Røkke er historiker, korist og byguide.

Oppmøte: Bønnekorset ved Ytre Kongsgård (sør for Waisenhuset).
NB! På pub og kirkegårdsvandringene er det max 20 pers. Pris på drikke kommer i tillegg.