BOKLANSERING: «Inntoning. Pilegrim i poesi og teologi»

Boka «Inntoning. Pilegrim i poesi og teologi» lanserast 30.juli kl. 17.00 ved Nidaros pilegrimsgård.

Boka omhandlar pilegrimsverksemda i Nidaros bispedømme og er skriven av pilegrimsprest Einar Vegge.

Under lanseringa blir det ein samtale mellom pilegrimsprest Einar Vegge og preses i Den norske kyrkja, Olav Fykse Tveit. Samtalen blir leia av direktør ved Nasjonalt pilegrimssenter, Hans Morten Løvrød.

Det blir også musikalsk innslag ved Ole Henrik Moe og Kari Rønnekleiv. Talar frå bispedømmerådet og forlaget Embla akademiske.

Få også med deg fotoutstillinga «Verden rommer mye mer», ei fotoutstilling om pilegrimsverksemda i Nidaros bispedømme.