Barry Taylor: «‘Tis a Pity She’s a Whore»

Fra AC/DC til teologi!

Han var roadie forAC/DC men ble senere teolog. Under Olavsfest vil Barry Taylor både holde foredrag og delta på Vestfrontmøte.

Barry Taylor er en britisk teolog, artist og forfatter som har brukt mer enn tretti år av sitt liv på å utfordre tradisjonelle oppfatninger av religion og kirke.

Taylor var også roadie for et av verdens største rockband, AC/DC, i mange år. Barry Taylors foreløpig siste bok er en selvbiografi med tittelen: «Sex, God & Rock’n’Roll» (2020) med undertittelen «Catastrophies, epiphanies and sacred anarchies». Han har også gitt ut boka «Entertainemnt Theology» (2008), som påpeker at kirken slik vi kjenner den er ferdig. I vår digitale verden søker menneskene spirituelle svar gjennom populærkulturen. Kristne mennesker må enten tenke nytt om det hellige og engasjere seg i globale samtaler om Gud i filmer, litteratur, TV og musikk – eller akseptere at kirken vil dø.

Taylor er spesielt interessert i kulturelle fenomener som ikke lar seg kategorisere, og som derfor kan bidra til å utvide vår forestillingsverden. På Olavsfest 2022 snakker han om «Håp som bedrar oss» på Vestfrontmøtet, søndag 31. juli kl. 13. Samme dag, på Parkscenen kl. 17.00, holder han foredraget «’Tis A Pity She’s A Whore», som dels handler om Maria Magdalena og dels drar veksler på Taylors erfaringer fra tiden med AC/DC.

-The talk will focus on the long history of the so-called «loose woman» who becomes the catalyst and point where all the truths of society converge, a symbol for the re-imagining of the world and the hope of a different future, forklarer Taylor.