Åpningsprogram

Søndag 28. juli åpner Olavsfest 2019 med et rikholdig program. Følg oss gjennom pilegrimsfrokost og -vandring fra Lian helt til våkenatt i Nidarosdomen!

Program for åpningsdagen

08.00 og 08.30: Egen, gratis Olavsfest-trikk fra St. Olavsgate til Lian.

08.30: Gratis frokost på Lian.

10.00: Pilegrimsvandring fra Lian via Sverresborg folkemuseum til sentrum og Borggården.

12.15: Pilegrimsvandrerne fra Lian ankommer Torvet.

13.00: Åpningsarrangement i Borggården (gratis).

14.00: Samtale mellom Håkon Gullvåg og Harald Stanghelle på Vestfrontplassen.

15.00: Utstillingsåpning: Håkon Gullvågs Nasjonale portretter i Erkebispegården.

15:00: Livets forvandling i møte med døden. Samtale i Hospitalskirka i regi av Hospiceforum Norge, mellom fotograf Gry Kristiansdatter Lilleng og musikkterapeut Trine Lise Aasheim.

17.00: Marias forvandling. Forestilling om Maria i Bibelen og Koranen, Vår Frue kirke.

19.00: A European Requiem av James MacMillan. Åpningskonsert i Nidarosdomen.

20.00: Vi drikker på vigslet grunn. Byvandring.

20.00: Vandregudstjeneste til Olavsvaka fra Lade kirke og Sverresborg kirkesenter til Olavsvaka.

21.30: Vandregudstjeneste fra Vår Frue kirke til Olavsvaka.

23.00: Midnattsmesse i Nidarosdomen.

00.00-06.00: Våkenatt i Nidarosdomen med blant annet yoga og musikk ved Kristoffer Lo og Petra Bjørkhaug.