Pust meg fram!

Olavsfest presenterer et stort kunstprosjekt, basert på tillit og med råmateriale skapt i Trondheim fengsel.

«PUST MEG FRAM!»
Olavsfest 2023

«Avtrykk» (utstilling, Nidarosdomen)
«BRUDD» (danseteater, Nidarosdomen)
«Utpust» (formidling/dialog)

Olavsfest er stolte over å presentere kunstprosjektet «Pust meg fram!», i regi av billedkunstner Lise Linnert og prest og forfatter Elisabeth Thorsen.

Duoen har jobbet fram prosjektet sammen med innsatte ved Ullersmo fengsel siden 2018, blant annet med utstilling og forestilling i Trefoldighetskirken som resultat.

I 2023 utvides prosjektet og tas til Trondheim fengsel. Gjennom flere workshops gjennom vinteren og våren skal 20-30 innsatte jobbe med kunstneriske uttrykk som presenteres bredt under Olavsfest, blant annet i Nidarosdomen.

Foto- og skrivekunst

Det startet med at Linnert ble kontaktet av Ullersmo fengsel. De ønsket å utsmykke de lange underjordiske gangene, og ønsket at de innsatte skulle bli involvert. Det ble fort klart at arbeidet resulterte i uttrykk som fortjente et større publikum.

Kjernen i prosjektet er foto- og skrivekunst. Mørkeromsarbeidet skjer i kjelleren på fengselet, der en gammel garderobe ble ombygd. Fotokunsten lages direkte på lyssensitivt papir. Det brukes aske og lys, egen pust og bevegelse, ikke kamera.

-Prosessen er et tillitsarbeid. Ut av samhandlingen, sensitiviteten, fortroligheten og den gjensidige læringen oppstår bilder som gir assosiasjoner til universet og friheten, drømmer og ensomhet, natur og kjærlighet, forklarer Linnert.

Skriveverkstedene ledes av Elisabeth Thorsen, og metodikken er basert på «stream of consciousness». Sammen forsøker de å få tak i bevissthetsstrømmen som finnes i oss alle.

-Vi har erfart hvordan et ord kan sette i gang en lang prosess av tanker og følelser. Det å høre musikk eller ta på noe en ikke vet hva er, kan forløse kreativiteten i oss, sier Thorsen.

Noen av de innsatte skriver sakprosa, andre skriver dikt. Noen skriver på rim, andre skriver betraktninger og filosoferinger, noe nærmer seg prosalyrikk mens andre tekster kan minne om begynnelsen på en roman.

Eksempler på dikt skrevet av innsatte:

1.

Klarer vi å se den andre?
Se.
Ser hva? Hva ser?
Ser i dag men ikke i morgen,
i morgen er det for sent.
Ser det du vil se,
ser ikke hva andre ser.
Hva er sett?
Hva er rett? Meg eller deg?
Ser det jeg vil se.
Ser en drøm i deg og ikke i meg.
Ønsker å være deg.

2.

Om vi alle hadde kropper dekt av sår. 
Om det var så ille at det å gi en klem, 
eller til og med det å håndhilse gjorde vondt…
Hvordan ville vi da behandlet hverandre?
Om jeg lar deg se mine sår, ville du da ønsket å sitte ved min side?
Eller ville jeg brakt avsky?

Mørkeromsarbeidet kan i seg selv beskrives som en slags performance, og det fødte ideen om et danseteater som bokstavelig talt ga kropp til fengselsopplevelsen. Seks dansekunstnere har i dialog med innsatte brukt poesien og fotokunstnen fra fengselet som utgangspunkt for danseteateret «BRUDD», som skal framføres i Nidarosdomen under Olavsfest 2023.

Den tredje og siste delen av prosjektet er «Utpust», et formidlingsprogram med dialog mellom aktuelle samfunnsaktører om relevante problemstillinger som for eksempel forsoning, gjenkjennelse, aksept – og tillit. Denne delen er under utarbeidelse, flere detaljer kommer nærmere festivalen.

Avhengig av tillit

Den gjensidige tilliten er grunnleggende for at prosjektet skal fungere.

-Selv om det ikke er et krav, har det blitt slik at alle deltakerne skriver, alle leser og alle deler. Det betyr mye at vi er sammen med dem over tid og flere ganger. Skepsisen er til stede i starten, som når noen spør om de skal være med på skriveverksted for å lære kommaregler. Veldig mange av dem har fått høre at de ikke kan tegne eller skrive. Derfor bruker vi teknikker for å åpne opp, der vi viser respekt og tillit overfor hverandre. Vi lar skepsisen være der og leve, erfaringen er at den løser seg opp etter hvert. Vi gir dem tilliten – og den besvares. Resultatet overrasker alltid, og det er det som er fint! Vi gir tilbakemeldinger og sette arbeidene i kontekst, og opplever at den større verden åpner seg, sier Linnert og Thorsen.

Håpet med «Pust meg fram!» er å synliggjøre en felles menneskelighet og at denne kan berøre oss så vi bedre kan omfavne den skjønnhet, smerte og sårbarhet som hører livet til. Sammen er vi det ingen kan være alene.

TILLIT er tema for Olavsfest 2023

Tillit er selve limet i samfunnet. Tillit sier noe om hvor godt samfunnet fungerer, men det er på det personlige nivået at tilliten dannes. Derfor har vi valgt det som tema for Olavsfest 2023.

Under Olavsfest 2022 framførte Kae Tempest sangen «Grace» i Nidarosdomen. En av linjene i teksten går slik: «I´ve stopped hoping, I´m learning to trust». Denne setningen bygger bro mellom årets tema – «Håp» og tema for 2023 – «Tillit».

Festivalens tema skal ha relevans i både religiøs og ikke-religiøs sammenheng og temaet skal ha en motpol, som åpner opp for debatt og ettertanke. Festivalen har valgt Tillit fordi det er et grunnleggende fundament i alle folks liv. Det har betydning på individnivå og samfunnsnivå. Tillit sier noe om hvor godt samfunnet fungerer, men det er på det personlige nivået at tilliten dannes. Du både gir og mottar tillit. Tillit har stor betydning for at vi kan ha et velfungerende samfunn.

De fleste av samfunnsområdene hvor vi har utfordringer i dag, dreier seg om tap av eller mangel på tillit – i større eller mindre grad. De mest tydelige eksemplene er Russlands angrepskrig i Ukraina, med drap på sivile og trussel om bruk av atomvåpen, og skytingen ved London pub i Oslo under Pride-feiringen, samt et økende omfang av konspirasjonsteorier. Det som er felles blant disse, er at alle bidrar til å skape ustabilitet og utrygghet i folks liv.

I Norge har vi høy tillit til myndighetene generelt, også i pressede situasjoner. Ipsos omdømmemåling, som ble offentliggjort rett før helga, viser at FHI og Helsedirektoratet har opplevd økende tillit gjennom pandemien, noe som ikke er tilfelle i alle deler av verden. OECD-rapporten fra tidligere i år viser at Norge scorer høyest av alle når det gjelder tillit til myndighetene. Samtidig sier rapporten at offentlig sektor ikke gjør nok for å møte framtidige samfunnsutfordringer og at tilliten til politikere har falt – spesielt i bygdene. By og land skiller seg altså klart her. Mediene i Norge opplever på sin side en økt tillit, i motsetning til i andre land hvor vi ser at tilliten trues og at den politiske debatten og befolkningen polariseres.

I USA deles folket i to, der sidene verken klarer å snakke sammen eller enes om felles mål eller sannheter. I stedet lager man seg egne virkelighetsbilder, der motparten beskyldes for å lyve og desinformere, og der mediene trekkes ut mot hver sin fløy. Tilliten som skapes av felles erfaringer, felles verdensbilde og felles referansegrunnlag, faller bort. Fiendebilder dyrkes i stadig større grad, på bekostning av tradisjonelle interessefellesskap, som eksempelvis klasse, yrke og familie. Utenforskap gir grobunn for mistillit og veien viser seg kort til at ytterliggående krefter skaffer seg fotfeste.

Olavsfest skal gjennom kunst- og kulturopplevelser, men også gjennom et stadig større og viktigere program med samtaler og debatter, by på opplevelser som både engasjerer, utfordrer og kanskje åpner sider av deg selv du ikke visste fantes. Jeg mener at Olavsfest er den viktigste festivalen for refleksjon rundt verdispørsmål i vår tid, hvor festivalen har gjennomgått en gradvis endring som følge av dristige valg av festivalen og aktører Olavsfest samarbeider med. Olavsfest har utfordret og satt dagsorden for både viktige og vanskelige spørsmål som har betydning i folks liv.

Det skal vi fortsette med i 2023 – med TILLIT som utgangspunkt.

Steinar Larsen
Direktør, Olavsfest

Mandag 24. oktober skjer det!

De første nyhetene om Olavsfest 2023 er rett rundt hjørnet.

Vi har brukt tiden godt siden årets festival ble avsluttet i august. Allerede mandag 24. oktober vil vi komme med de første smakebitene på programmet for neste års festival.

Petter Myhr har takket av, og 2023 blir Steinar Larsens første år som direktør for Olavsfest. Nå er han klar til å presentere sine tanker om Olavsfests vei framover.

De siste årene har festivalens temaord vært å regne som noe av det viktigste på programmet. Temaordet skal være relevant for alle mennesker – helt uavhengig av hvem du er, hva du tror på eller om du ikke har en tro. Temaet skal også være aktuelt i den tida vi lever i samtidig som det peker framover. Temaet legger grunnlaget for alt vi presenterer, både det kunstneriske og verbalprogrammet.

På kvelden 24. oktober vil Steinar Larsen presentere hva som blir tema for Olavsfest 2023.

Dere vil også få de første smakebitene fra det kunstneriske programmet!

Vi gleder oss enormt til å dele dette med dere, og for alvor markere startskuddet for neste års festival.