Søk sommerjobb på Olavsfest

Nå ser vi etter deg som er ungdom og ønsker å bruke en uke av ferien på Olavsfest 2022 – en av Norges viktigste festivaler! 

Olavsfest er en uke i månedsskiftet juli/august fylt av fest og folkeliv, av kvalitetskonserter og samtaler, av pilgrimsvandring og gudstjenesteliv, av kulturuttrykk med farge og smak, rytme og stillhet, til glede og ettertanke – kort sagt, opplevelser som berører.  
 
Vi tilbyr sommerjobb til konkurransedyktige lønnsvilkår, arbeidserfaring i kulturbransjen, innblikk i hvordan en av festival drives fra innsiden og deltakelse på store kulturopplevelser.  

Hvem kan søke? 

 • Du er ungdom over 18 år og bor i eller i nærheten av Trondheim i sommer.  
 • Du er tilgjengelig for opplæring 26.jul og kan jobbe mellom 28.jul og 03.aug. 
 • Du har gode språkkunnskaper i norsk 
 • Du har høy arbeidsmoral og er pålitelig.  
 • Du er glad i å være på festival og forstår at din jobb er å gi publikum en best mulig opplevelse. 

Hvilke oppgaver kan jeg jobbe med? 

Du vil i hovedsak jobbe fast på en av våre arenaer under hele festivalen. På alle arenaene blir du festivalens ansikt utad og får mye kontakt med publikum. Vi søker derfor deg som liker oppgaver der du må være serviceinnstilt, seriøs og sosial.  Du får jobbe minimum 30 timer. 

Du kan søke stilling i følgende grupper:  

BORGGÅRDEN 

I Borggården samles flere tusen mennesker til ulike konserter under Olavsfest.  Som vertskap og vakt i Borggården ønsker du publikum velkommen, skanner billetter og hjelper dem som trenger det å finne plasser. Under konserten står du på vaktposisjon inne på og utenfor konsertområdet for å ivareta sikkerhet og spørsmål fra publikum. Arbeidet foregår i samarbeid med et profesjonelt vaktselskap.  Etter konsertslutt rydder du området og sorterer avfall slik at Borggården ser like fin ut som da vi kom. Arbeidstid er på ettermiddag og kveld.  

Vi søker deg som er utadvendt, har et blikk for sikkerhet og med tålmodighet til å stå på posisjon. 

VÅR FRUE KIRKE 


Vår Frue kirke er Trondheims hverdagskirke, med lav terskel og stor takhøyde.  
Under Olavsfest arrangerer vi konserter, forestillinger og samtaleserien «Min tro» i Vår Frue kirke. Vi trenger vertskap til å klargjøre arenaen, ta imot publikum, scanne billetter, stå vakt ved nødutgangene og ivareta en best mulig konsertopplevelse for publikum.   
Arbeidstid er i hovedsak på ettermiddag og kveld. 
 
Vi søker deg som vil bli kjent med Vår Frue kirke som kulturarena, er selvstendig og initiativrik.

DAGPROGRAM OG FESTIVALOMRÅDET 

På dagtid yrer Olavsfest av verbalprogram, debatter, samtaler, familieforestillinger og folkeliv. Dagvertskapet får programmet til å flyte sømløst. Dere spyler Borggården etter gårsdagens konsert, setter opp stoler og får Vestfrontmøtet i gang, dirigerer trafikk, rydder og sorterer avfall, scanner billetter og tar imot publikum til familieshow og debatter. Som vertskap svarer dere også på spørsmål fra publikum og formidler festivalprogrammet og dets bredde med glede og entusiasme. Arbeidstid er på dagtid og ettermiddag.  
 
Vi søker deg som er utadvendt og liker tempo og varierte oppgaver.  

BARNEAKTIVITETER OG OLAVSMARKEDET 

Olavsmarkedet er en av sommerens store attraksjoner i Trondheim sentrum. Tusenvis av mennesker strømmer til Nidarosdomen og området rundt, slik pilegrimene har gjort i århundrer. Arbeidsoppgaver på Olavsmarkedet er å organisere og delta i gratis og lavterskel barneaktiviteter – for barn, ungdom og eldre, og hjelpe til med enkel drift av Olavsmarkedet. Du skal også ønske publikum velkommen og kunne fortelle om hvilke skatter de kan finne i markedsbodene.  

Vi søker deg som er genuint opptatt av lek, og som er initiativrik og entusiastisk. 

NIDAROSDOMEN 

Vil du jobbe tett på store og sterke kulturopplevelser i vår nasjonalhelligdom? Seks kvelder fyller Olavsfest Nidarosdomen med et variert program, fra store bestillingsverk til solo orgelkonsert og kammerjazz. Som vertskap samarbeider du med kirkens ansatte, scanner billetter, ønsker publikum velkommen og henviser dem til riktig plass. Under konsertene ivaretar du sikkerheten som brannvakt og legger til rette for en best mulig konsertopplevelse. Arbeidstid er i hovedsak på ettermiddag/kveld.  
 
Vi søker deg som vil bli bedre kjent med Nidarosdomen, er selvstendig og flink med folk. 

INFOBOD 

Informasjonsboden ligger midt på festivalområdet og besvarer spørsmål fra både publikum og artister, selger billetter og deler ut akkreditering. En viktig oppgave for vertskapet i infoboden er å formidle programmet med entusiasme og glede, slik at publikum får lyst til å komme på flere av Olavsfest sine arrangement. Infoboden er en satellitt for vårt festivalkontor og bruker alle festivalens arbeidsverktøy: billettsystem, akkrediteringssystem og festivalplanleggingsverktøy. Du må derfor like og være komfortabel med å jobbe raskt på PC.  Infoboden er åpen hele dagen, og arbeidstid kan variere mellom dagtid, ettermiddag og kveld.  
 
Vi søker deg som har god formidlingsevne, er serviceinnstilt, liker logistikk og holder hodet kaldt når det koker. Du må gjerne ha vært bort i akkreditering og billettsystem tidligere, men dette er ikke et krav. 

Informasjon om søknadsprosessen 

En god søknad der du svarer grundig på hvem du er og hvorfor du vil passe til stillingen du søker er inngangsporten for å bli vurdert.  
 
Det er også viktig at du i søknaden viser interesse for Olavsfest og årets program.  

Vi har mange søknader som skal behandles og du kan forvente svar i løpet av tre uker. 
Vi gjennomfører et enkelt telefonintervju med aktuelle søkere.  

SØKNADSFRIST 15. JUNI

Følg denne lenken for å søke:  

arkon – Søknadsskjema sommerjobb Olavsfest 2022 

Gudstjenester under Olavsfest 2022

Gudstjenestene er en sentral del av olsokfeiringen og Olavsfest. Årets tema for Olavsfest, Håp, vil også være en rød tråd gjennom gudstjenestene i Nidaros domkirke gjennom festivalen.  

Olavsvaka og Olsokhøymesse (28. og 29. juli): Olavsfestens viktigste gudstjenester. Den nattlige Olavsvaka som avslutter vandregudstjenesten med pilegrimer fra hele verden, og den storslåtte Olsokhøymessen der vi feirer sammen med generasjonene i nesten tusen år og forenet med kristne over hele verden. 

Det hellige døgnet – våkenatt (natt til 29. juli): Domkirken er åpen for bønn, musikk og øvelser i håp gjennom natten. I år kan vi meditere under den store globusen Gaia i en natt i håp og omsorg for vår verden. Kyiv Chamber Choir synger.   

Det hellige døgnet – laudes, vesper og kompletorium (28. og 29. juli): Vi synger tidebønnene med gregorianske melodier gjennom det hellige døgnet – middelalderens tonespråk som fremdeles åpner våre sanser. Dykk ned i en bønnepuls som bærer omsorgen for verden. 

Høymesse, orgelmeditasjon og familiemesse: Alle våre gudstjenester preges av Olsokfeiringen, og i familiemessen synger vi med Ung kirkesangs korsommerskole og inviterer barn og voksne til en gudstjeneste i bevegelse. 

Kveldsmesse for håp og heling (31. juli)): Her kan du legge fra deg det som tynger, og søke håpet i Guds kjærlighet. Med personlig forbønn og salving søker vi å bli mer hele. Tord Gustavsen spiller. 

Pilegrimsgudstjeneste og pilegrimsmesse: Daglige gudstjenester med pilegrimsmotivet – for mennesker på vandring gjennom livet. Om morgenen er gudstjenesten en morgensang med mulighet for forbønn, og om ettermiddagen feirer vi nattverd. 

Middagsbønn og middagsmesse: Året igjennom holdes disse enkle gudstjenestene midt i mylderet kl. 12.05 på hverdager.  

NYTT I 2022: 

Åpent kirkerom i Kapittelhuset: De fleste dagene vil Kapittelhuset i Nidarosdomen være «Åpent kirkerom for ro og rast». Her kan du møte en kirkelig ansatt å snakke med, og det vil være mulighet for lystenning, samtale, salving, forbønn og kort nattverdsfeiring. For nøyaktige tider, se kirken.no/olavsfest

Hellig rast – nattverd underveis: Under Olavsfest kan du stikke innom Kapittelhuset for en kort rast for kropp og sjel. Med enkle symboler og i et moderne språk deler vi «nattverd underveis» – et hellig øyeblikk av gudsberøring midt i dagen. Tidspunktene kan variere: Se oppslag og kirken.no/olavsfest

GUDSTJENESTEPROGRAM 

Torsdag 28. juli:  
12.05 – Middagsbønn (Kvinnenes minnekapell) 
17.00 – 1. Vesper 
21.30 – Vandregudstjeneste (Vår Frue kirke) 
23.00 – Olavsvaka 
00.00 – Våkenatt 

Fredag 29. juli 
07.30 – Laudes 
11.00 – Olsokhøymesse 
14.30 – Katolsk messe 
18.00 – 2. Vesper 
21.30 – Kompletorium (Kapittelhuset) 

Lørdag 30. juli 
Hele dagen – Åpent kirkerom i Kapittelhuset 
09.30 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 
13.30 – Orgelmeditasjon 
15.00 – Familiemesse 

Søndag 31. julI 
Etter lunsj – Åpent kirkerom i Kapitellhuset 
11.00 – Høymesse 
18.00 – Kveldsmesse for håp og heling 

Mandag 1. august 
Hele dagen – Åpent kirkerom i Kaptittelhuset 
09.30 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 
12.05 – Middagsbønn (Kvinnenes minnekapell) 
15.00 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 

Tirsdag 2. august 
Hele dagen – Åpent kirkerom i Kapittelhuset 
09.30 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 
12.05 – Middagsbønn (Kvinnenes minnekapell) 
15.00 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 

Onsdag 3. august 
Hele dagen – Åpent kirkerom i Kapittelhuset 
09.30 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 
12.05 – Middagsmesse (Johanneskapellet) 
14.00 – Pilegrimsgudstjeneste med Olsokkilden 

Byvandringer 2022

Fortidsminneforeningen gjør med sine vandringer et dypdykk inn i middelalderens Trondheim, til tiden da pilegrimer fra nord og sør strømmet til byen for å ære Olav den hellige.

I de siste årene har utgravinger i Midtbyen gjort funn som gjør at byens historie må skrives om. Det meste av middelalderbyen ligger skjult, men dyktige guider fra Fortidsminneforeningen levendegjør historien med sine anekdoter og levende kunnskap. Vandringene foregår utendørs, men turen legges innom de ruinene som er tilgjengelige. Årets festivaltema “håp” belyses i vandringen «La alt håp fare, dere som går inn her!» 
Kom og bli med oss på vandring!

Oppmøte: Bønnekorset ved Ytre Kongsgård (sør for Waisenhuset).
NB! På pub og kirkegårdsvandringene er det max 20 pers.

Byvandringene blir ledet av:

Øystein Ekroll er bygningsarkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og en av Norges fremste eksperter på steinbygninger fra norsk middelalder.
Thina Andresen er historiker ansatt på Austrått og Hannah Ryggen-senteret
Merethe Skjelfjord Krstiansen er kunsthistoriker og daglig leder i Fortidsminneforeningen DTA
Aslak Draveng Røkke skriver mastergrad i historie og driver med byguiding ved siden av.


Tema for årets vandringer (trykk på dato for billetter):

La alt håp fare, dere som går inn her!
Årets festivalvandring.

Torsdag 28.07 kl. 14:00
Fredag 29.07 kl. 20:00
Mandag 01.08 kl. 18:00
Onsdag 03.08 kl. 14:00

Kirker, kloster og katedral
En vandring i middelalderbyen Nidaros

Torsdag 28.07 kl. 18:00
Lørdag 30.07 kl. 14:00
Søndag 31.07 kl. 18:00
Tirsdag 02.08 kl. 14:00

Vi drikker på vigslet grunn
Pub til pub-vandring på forsvunne hellige steder

Torsdag 28.07 kl. 20:00
Fredag 29.08 kl. 18:00
Lørdag 30.07 kl. 18:00
Mandag 01.08 kl. 20:00
Tirsdag 02.08 kl. 20:00
Onsdag 03.08 kl. 20:00

Maktens sentrum
Kongen og erkebiskopens område i middelalderens Nidaros

Fredag 29.07 kl. 14:00

Konger, geistlige og vanlige dødelige
En vandring på Domkirkegården

Lørdag 30.07 kl. 20:00
Søndag 31.07 kl. 20:00

Bøddel og galgefugler
Lov og rett i det gamle Trondheim

Søndag 31.07 kl. 14:00

Helter og skurker i Nidaros
En vandring blant kjente og ukjente navn i middelalderbyen

Mandag 01.08 kl. 14:00
Tirsdag 02.08 kl. 18:00

Passio et miraculi beati Olavi
I hellige Olavs fotefar

Onsdag 03.08 kl. 18:00

Vestfrontmøtet 2022

 «Så bra at Olavsfest 2022 har valgt HÅP som tema!», er det mange som sier. «Er det noe vi trenger nå, så er det håp», sier de. Og det er sant, vi trenger virkelig håp, men ikke alle slags håp.

Det finnes falske håp, det finnes urettferdige håp og det finnes urealistiske håp, men det finnes også genuine håp som kan bære oss gjennom de vanskeligste av tider. På Vestfrontmøtet skal vi reflektere over mange sider ved håpstemaet. 
 

Vi skal snakke om «håp for de fremmede», «håp om god helse», «håp som bedrar oss», «håp om ekte kjærlighet», «håp i en krigstid» og «håp om en framtid». For første gang siden 2019 er Vestfrontmøtet tilbake der det hører hjemme, på den vakre Vestfrontplassen ved Nidarosdomen. Der pleier vi å samle rundt 1000 mennesker, seks dager på rad, i tillegg til at møteserien sendes direkte på NRK P2. Alle møtene ledes av Håkon Haugsbø. Flere medvirkende vil legges til opp mot festivalen, se oppdatert deltakerliste på olavsfest.no og i Olavsfest-appen. 

«HÅP FOR DE FREMMEDE» 

Vestfrontplassen 
Fredag 29. juli 
Gratis 
 

Aldri før har så mange mennesker vært på flukt fra krig og nød. Millioner av fortvilte ukrainere blir tatt imot i Europa, mens tusener drukner i Middelhavet eller stenges inne i Moria-leiren på Lesvos. Allerede før krigen i Ukraina var 82 millioner mennesker på flukt i verden. De få som er så heldige å få oppholdstillatelse i et land, blir en fremmed i det nye landet. Er det håp for de fremmede? 

Nicolas Lunabba  
Virksomhetsansvarlig for organisasjonen Hela Malmö, som arbeider med mennesker som lever i utsatte områder i byen. Han har mottatt flere priser, blant dem: Martin Luther King-prisen i 2022. 

Haddy Njie 
Programleder, forfatter, journalist.  

Isam Bachiri 
Dansk artist, tidligere vokalist i gruppa Outlandish. 

Mahmoud Alizadeh
Tidligere TV-medarbeider i Afghanistan, nå flyktning i Moria-leiren på fjerde året.

Katrin Glatz Brubakk
Barnespykolog og feltarbeider for Leger uten grenser.

«HÅP OM GOD HELSE» 

Vestfrontplassen 

Lørdag 30. juli 

Gratis 
  

Hva slags håp sitter du igjen med når vi får vite at alt håp er ute? At ingen behandling kan hjelpe? At dine dager på jorden er talte? På Vestfrontmøtet denne dagen tar vi den vanskelige samtalen. 

Eli Strand og Trond Idås 
Programlederen i TV2 er rammet av uhelbredelig kraft, og lager podkasten: «Helsikes kreft». Før det ble hennes mann, Trond Idås, rammet av en livstruende sykdom.  

Shabana Rehman  
Komiker, forfatter og foredragsholder, er rammet av en livstruende kreft.  

Solveig Djønne Lian
Søster til Torgeir som døde ved aktiv dødshjelp etter en sjelden nevrologisk sykdom. Lian skriver master om aktiv dødshjelp.

Astrid Rønsen
Hospiceforum Norge.

«HÅP SOM BEDRAR OSS» 

Vestfrontplassen 

Søndag 31. juli 
Gratis 

«Håpet er så bedragersk at det kan være en avsindig farlig størrelse», sier den danske håpshistorikeren Bertel Nygaard, «den enes håp kan meget vel være en annens frykt.» Her møter vi også moren til Therese Johannesen, som har hatt håp om å finne datteren, som forsvant sporløst i 1988, og teologen Barry Taylor som sluttet å håpe på Gud.  

Inger-Lise Johannessen  
Mor til Therese Johannessen, som aldri er blitt funnet, til tross for en rekke leteaksjoner og en omfattende politietterforskning. 

Bertel Nygaard (DK) 
Håpshistoriker ved universitetet i Århus. 

Barry Taylor (UK) 
Forfatter, teolog og mangeårig roadie for rockegruppa AC/DC.  

Cecilie Schrøder Fjellhøy
Ble lurt av Tinder-svindler. 

 

«HÅP OM EKTE KJÆRLIGHET» 

Vestfrontplassen 

Mandag 1. august 

Gratis 

Alle håper på å finne den store kjærligheten. Noen er veldig heldige. Andre er veldig uheldige. Mens atter andre ikke får anledning til å leve ut kjærligheten, fordi det er for skamfullt eller til og med forbudt. I boka «Ett lyckligare år», forteller Jonas Gardell om en mann som måtte skjule sin homofili så lenge han levde, men som likevel ville stå fram som den han egentlig var, 50 år etter sin død, i en fram­­tid «der allt er forandret». 

Jonas Gardell, forfatter, komiker og artist. 

Annie Jalloh
Skeiv politibetjent

«HÅP I EN KRIGSTID» 

vestfrontplassen 

Tirsdag 2. august 
Gratis 

Er det håp for Ukraina? Er det håp for Afghanistan? Er det håp for Syria? På dette Vestfrontmøtet skal vi reflekterte over hva håp kan være i de områdene av vår verden hvor alt virker fullstendig håpløst.  

Yama Wolasmal 
Utenrikskorrespondent i NRK, født i Kabul i Afghanistan.  

Taibeh Abassi 
Student. Familien Abassi fikk inndratt sin oppholdstillatelse til å bo i Norge i 2014. Siden da har de kjempet i årevis for å få bli i landet. I 2020 fikk Taibeh oppholdstillatelse, sammen med sine to søsken. Nå har også moren endelig fått oppholdstillatelse. 

Julie Wilhelmsen
Seniorforsker ved NUPI, Russland-ekspert.

Irina Reitan
Spesialpedagog / lærer med ukrainsk bakgrunn.

 

«HÅP FOR FRAMTIDEN» 

Vestfrontplassen 

Onsdag 3. august 
Gratis 
  

En kartlegging av 70 000 nordmenns livskvalitet viser at lykkenivået til unge voksne har falt markert de siste årene. For første gang på mange tiår tenker mange unge at framtiden kommer til å bli dårligere enn fortiden. Pandemi, krig, klima og miljø – utfordringene står i kø, og vi har forferdelig kort tid på å løse dem. Er det håp for framtiden? 

Dag O. Hessen  
Professor i biologi, forfatter.  

Gina Gylver
Klimaaktivist

Odd Nordstoga
Artist

Fraser T. Smith (UK)
Musikkprodusent, mannen bak Future Utopia, Storbritannia.  

Diakonhjemmet og VID på Olavsfest 2022

Diakonhjemmet og VID tar tak i fem aktuelle tema når de stiller spørsmålet «Hva er kilde til håp i vår tid?»


Foto: Pål A. Berg

Det finnes mange historier om håp. Diakonhjemmet sykehus, Diakonhjemmet Omsorg og VID vitenskapelige høgskole har lange tradisjoner for å være lydhøre for nødens eller krisens mange ansikter.

Før vi kan snakke om håp, må det først være mørkt, vondt, og vanskelig.

I vår programserie tar vi tak i fem aktuelle tema når vi stiller spørsmålet: «Hva er kilde til håp og styrke?»  

Diakonhjemmets arrangementer finner sted fra lørdag 30. juli til onsdag 3. august, på kulturtorget (Trondheim folkebiblioteket) – kl 11.30-12.30 

På Folkebiblioteket vil du møte fagfolk, praktikere, forfattere, sosialarbeidere og bistandsarbeidere som bruker kunst, ulike trosuttrykk, refleksjoner og samtaler til å berøre temaet håp. De vil bygge på praksis, erfaring, teori og med et diakonalt perspektiv som rettesnor.  

Lørdag 30. juli: KRIGEN I UKRAINA FORTSETTER – FINNES DET HÅP?

Vi har levd med nyhetsmeldingene i måneder – Millioner på flukt, meningsløse henrettelser av sivile, og mangelen på mat, vann og medisiner er prekær. Mennesker er blitt revet bort fra sine liv, hjem, hverdager og gleder.

Nødhjelpsorganisasjoner Caritas og Kirkens Nødhjelp arbeider i felt. Hvordan kan en se etter håpet i det allmennmenneskelige? Og hva tenker en migrasjonsforsker som jobber i Norge og har røtter i Ukraina?  

Innretningen av temaet vil kunne påvirkes av utviklingen av krigen i Ukraina.
 

MEDVIRKENDE:  

Oleksandr Ryndyk er forsker ved Senter for interkulturell kommunikasjon, VID og er født og oppvokst i Ukraina. Ryndyk har siden 2012 forsket på ulike aspekter ved migranters integrering i Norge, fra inkludering i arbeidslivet, familiegjenforening og barneoppdragelse i migrasjonskontekst til flerkulturelle ungdommers deltakelse på skole og fritid. Han er aktiv i Den ukrainske foreningen i Rogaland og jobber med ukrainske flyktninger i Norge.

Alexander Golding er administrasjonssjef i Caritas Norge. Han er teolog og organisasjonsteoretiker og har siden 2013 hatt ulike roller i Caritas. Caritas er en av de største humanitære organisasjonene i Øst-Europa og er til stede både i Ukraina og omkringliggende naboland. Caritas-nettverket driver blant annet mottakssentre og hjelper internt fordrevne og flyktninger med utdeling av mat og utstyr, informasjon og videre transport for å sikre til trygge fluktruter. I Norge arbeider Caritas for å bistå ukrainske flyktninger gjennom veiledning, kurs og sosiale aktiviteter.

Håvard Bjelland er fotograf i Kirkens Nødhjelp. Han dokumenterer behov og den humanitære situasjonen på bakken verden over. Gjennom å dokumentere Kirkens Nødhjelps arbeid, og at det nytter å hjelpe, er dette bilder som kan være med på å skape innsikt, håp og endring. Han er en prisbelønt fotograf, shortlistet i Sony World Photography Awards for bilder av moderne slaveri i kullgruveindustrien i Malawi, 17 priser i «Årets bilde» og står bak mange fotoutstillinger, blant annet «Ser alt du er» på Olavsfest 2018.  

Bård Mæland er rektor ved VID vitenskapelige høgskole og er utdannet teolog. Mæland er ordinert prest i Den norske kirke, og jobbet som feltprest og etikklærer i Forsvaret mellom 1995 og 2006, blant annet ved Hærens Krigsskole, hos Feltprosten og i UNIFIL-styrkene i Sør-Libanon. Han har hatt lengre forskningsopphold ved University of Oxford og Luther Seminary, St. Paul. 

F.v. Martha Rubiano Skretteberg, Håvard Bjelland, Bård Mæland og Oleksander Ryndyk

Søndag 31. juli: Etnisk identitet under angrep – kan skriving, lesing og dans gi håp og styrke?

Rasisme og diskriminering er to tydelige former på angrep på en persons identitet. Det kan føre til angst eller depresjon.


Forfatter, samtaleterapeut og gruppeterapeut Synne Sun Løes vil dele noen av de verktøyene hun tar i bruk for å hjelpe personer som sliter. Som kunstnerisk leder av Tabanka Dance Ensemble bruker Thomas Prestø begrepet «bærekraftig identitet» i sitt arbeid. Dans er sosial endringsagent, med kulturelle uttrykk som kunst, musikk, dans, sang, poesi som metode for byggende ungdomsarbeid. 

MEDVIRKENDE: 

Synne Sun Løes er samtaleterapeut og gruppeterapeut på Vinderen voksenpsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus. Hun er også prisbelønt skjønnlitterær forfatter og utforsker et nytt konsept «lese- og skriveterapi». Hør mer om hennes arbeid i denne podkasten
 
Thomas Talawa Prestø er kunstnerisk leder, danser, koregraf og pedagog. Han er grunnlegger av Tabanka Dance Ensemble og av tidligere ungdomsorganisasjon African Youth in Norway. Han er en anerkjent foredragsholder og underviser bl.a. på Politihøgskolen.

Manuela Ramin-Osmundsen er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Stiftelsen Diakonhjemmet. Manuela har lang erfaring med å arbeide med fagområder og prosesser knyttet til integrering og diskriminering. Hun er en erfaren foredragsholder og konferansier. 

F.v. Synne Sun Løes, Manuela Ramin-Osmundsen og Thomas Talawa Prestø.

Mandag 1. august: Flyktninger bak murene – kan en marsj og en livssynsåpen opplevelse være kilde til håp og styrke?  

Vi ser ulikt på mennesker. To diakoner besøkte høsten 2021 folk som står fast ved Europas yttergrense og delte måltid med dem. De var i Bosnia i en uke, i fire ulike byer, ikke som journalister eller frivillige, men som lyttende medmennesker. Et lite tegn på at det finnes varme og humanitet i Europa. Kontakten med de menneskene de møtte fortsetter.

Vi har ulike tro og livssyn. Med symbolhandlinger, ord og musikk vil to diakoner også få deltakere til å oppleve en innovativ, inkluderende, reflekterende og livssynsåpen kilde til håp.  

MEDVIRKENDE:

Signe Myklebust er menighetsdiakon i Fjell menighet og integreringsdiakon i Drammen. Hun har bidratt aktivt i utviklingen av Kulturkirken Fjell som en åpen og utadrettet møteplass. Hun jobber sammen med Forandringshuset Drammen og Kirkelig Dialogsenter rundt prosjekter innen interreligiøs dialog og flerkulturell integrering. Hun er styremedlem i stiftelsen Diakonhjemmet.  

Hilde Kirkebøen er diakon i Ål. Hun har tidligere jobbet som diakon i Oslo og var blant annet med på å starte HjerteRom; en arbeidsgruppe i bispedømme i møte med fattige tilreisende og personer som lever av å tigge. Fra 2013-2015 var hun prosjektleder for Kirkens Bymisjons prosjekt «Rom for fattige tilreisende». I Ål var hun med på å starte TID miljø som jobber med arbeidstrening, språkpraksis, integrering og aktiviteter knyttet til kafe TID kafe&landhandel. Hun er også utøver av hardingfele. 

Gudmund Johnsen Wisløff er utdannet sykepleier og nå sykehusdiakon ved Diakonhjemmet sykehus. Han har tidligere arbeidet i Kirkens Bymisjon Oslo med kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøer. Hør Gudmund i podkasten- min sykehushverdag  

Eilev Erikstein har etter sykepleier og diakoniutdanning ved Diakonhjemmet og noen år på Gaustad sykehus, siden 1991 vært prostidiakon i Vest-Telemarker prostidiakon i Vest-Telemark. Erikstein er ansvarlig for podkasten Diakonalgang sammen med diakon Ivar Solbu, «Diakonispalta» i Vest-Telemark blad og «Påfyll» i Telemarksavisa. Erikstein fikk den nasjonale diakoniprisen for sitt arbeid i 2019.

F.v. Eilev Erikstein, Gudmund Johnsen Wisløff, Hilde Kirkebøen og Signe Myklebust.

Tirsdag 2. august: Kilde til håp og styrke når livet røyner på

Sykepleierstudenter stilte følgende to spørsmål til nærmere 400 pasienter i alderen 18 til 90 år: Hvor finner du håp og styrke? Hvor henvender du deg når du trenger hjelp? Forskerne Britt Moene Kuven og Tove Giske analyserte studentenes loggnotater med refleksjon over samtalene i begynnelsen av 2022. Analysen viste at menneskene fant håp og styrke gjennom relasjoner, det åndelige, i naturen og i seg selv.

 Anita Glittum er praktiker. Som daglig leder på et sykehjem er det ressursene hos beboerne hun vil løfte under arrangement, slikt hun også gjør i hverdagen på Sagenehjemmet, Diakonhjemmet Omsorg.

MEDVIRKENDE

Tove Giske er professor i sjukepleie og arbeider som undervisar og forskar ved VID Vitenskapelige høgskole, Institutt for sykepleie i Bergen. Tove har forska på og publisert nasjonalt og internasjonalt om åndeleg omsorg i mange år. Ho har også gitt ut fleire bøker, mellom anna Giske & Cone: Å ta vare på heile mennesket. Handbok i åndeleg omsorg. Samlaget. Tove har også vore med i verdensstyret for Nurses Christian Fellowship International, som president 2016 – 2021.

Anita Glittum er siden 2020 daglig leder på Sagenehjemmet, Diakonhjemmet Omsorg. Hun startet sin karriere som sykepleier ved Ullevål sykehus i 1990, ble fulltids tillitsvalgt i Sykepleierforbundet i 10 år før hun tok videreutdanning i Verdibasert ledelse og Helserett. Anita har de siste 13 årene jobbet som prosjektleder og leder innen eldreomsorgen.

 • Visning av utdrag av filmen «Leve til jeg dør» av Oscar Hedin i Film & Tell
 • Samtale med publikum ledes av Tove Giske.
F.v. Tove Giske og Anita Glittum.

Onsdag 3. august: Verden står i en klimakrise. Unge mennesker viser vei fra avmakt til håp  

Klima er ett av de mest sentrale innsatsområdene for ungdomsorganisasjonene Changemaker og KFUM-KFUK Norge. Virkemidler for å motivere til innsats er aktivisme, bruk av humor, forenkling og kule metoder.

På kirkemøte i november 2021 vedtok kirkens øverste organ en handlingsplan for å nå klimamålene. Hans Morten Haugen har undersøkt hvorvidt kirkens arbeid med klima er kilde til håp.

Hvilken respons gir kirken til ungdomsorganisasjoners forventninger?  

MEDVIRKENDE:

Naja Amanda Lynge Møretrø er leder av ungdomsorganisasjonen Changemaker. Changemaker jobber med å engasjere unge i kampen for en mer rettferdig verden. De driver med politisk påvirkning på flere utviklingspolitiske områder: klima og miljø, fred, internasjonal handel, global helse, gjeldsproblematikk og skatteflukt. Naja jobbet tettest med klimarettferdighet og klimatoppmøter i FN, og har deltatt på flere av disse. 

Benedicte Steinbakk er medlem i klimautvalget KFUK-KFUM Global. Hun skal også være med på FNs mellomforhandlinger på klima i Bonn i sommer. KFUK-KFUM Norge er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. KFUK-KFUM Global er en solidaritets- og bistandsorganisasjon som jobber for en rettferdig klimapolitikk og grønne handlingsalternativer.

Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær i Norske kirkeakademier og siden 2016 valgt leder av Kirkerådet i Den norske kirke. Kirkerådet vedtok en ambisiøs handlingsplan for å nå klimamålene. 

Hans Morten Haugen er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Han har intervjuet et tyvetalls ledere og undersøkt hvordan kirken skal vekte håp, mot og kjærlighet som alternativer til frykt og sinne. I Vårt land 22.11.20211 uttaler han at Kirkens klimastemme har en vei å gå.  

Ingunn Moser er administrerende direktør og forstander ved Stiftelsen Diakonhjemmet siden august 2019. Hun tar Stiftelsens pionérkultur videre inn i nye tider for å realisere Diakonhjemmets strategiplan for 2020-2030. Hensikten er både å møte det sårbare enkeltmennesket der det er, og å bygge opp samfunnstilbud som sikrer bærekraft i vid forstand.  

F.v. Kristin Gunleiksrud Raaum, Naja Amanda Lynge Møretrø, Ingunn Moser, Benedicte Steinbakk og Hans Morten Hauger.

Forte er ny partner

Olavsfest er veldig glade for å ønske Forte Fondsforvaltning AS velkommen som ny partner, og har stor tro på et fruktbart samarbeid framover!

– Vi i Forte er stolte over å få være på lag med et arrangement som er en institusjon i Trondheim. Vi ønsker å støtte lokale aktører og arrangementer. Olavsfest gir oss en unik mulighet til å møte andre lokale aktører med et bredt nedslagsfelt. Vi gleder oss til festival! sier administrerende direktør Egil Matsen i Forte. 👍

Les vårt nye festivalmagasin!

Nå kan du lese 56 sider om Olavsfest 2022 digitalt.

Denne helga er vi stolte over å gi ut festivalmagasinet for Olavsfest 2022. I løpet av de 56 sidene kan du blant annet finne følgende:

 • Fyldige omtaler av alle våre artister og arrangementer.
 • Samlet programoversikt.
 • Presentasjon av en serie nydelige festival- og konsertplakater, skapt i Hannah Ryggens ånd.

Magasinet blir distribuert som vedlegg til Adresseavisen lørdag 14. mai. Mange ikke-abonnenter i Trondheim vil i tillegg få magasinet i postkassa.

Er du ikke blant noen av disse, kan du lese det digitalt her (trykk firkantikonet nederst til høyre for fullskjermvisning): 👇

God fornøyelse!

Ta med deg festivalen i lomma

I vår festivalapp finner du alt du trenger å vite om årets Olavsfest.

Årets Olavsfest-app er nå ute! Selv om store deler av programmet nå er sluppet, kommer det stadig endringer og oppdateringer. Om du laster ned Olavsfest-appen, vil du få følgende – rett i lomma:

 • Komplett festivalprogram, fordelt etter tidspunkt eller arena.
 • Fyldig omtale av artistene, inkludert spillelister.
 • Billettkjøp direkte på mobilen
 • Interaktivt kart med plassering og omtale av alle arenaer.
 • Praktisk info om festivalen
 • Lenker til alle våre kanaler i sosiale medier.
 • Lenker til våre partnere
 • Mulighet til å legge opp en festivalløype med dine favoritter. Du kan også motta varsler om endringer og andre nyheter fra Olavsfest.

Ta med deg festivalen i lomma, så ses vi i sommer!

LAST NED FOR iOS

LAST NED FOR ANDROID

Fra krigen i Ukraina til Olavsfest

Mens krigen raser i Ukraina, synger Kyiv kammerkor daglig i sin hjemby. I sommer er de support for Björk under Olavsfest!

De opptrer i tillegg i flere andre sammenhenger under festivalen.

Krigen i Ukraina berører oss alle. De grusomme rapportene om bomber, tortur og overgrep, mens millioner av mennesker er drevet på flukt. Midt i alt det håpløse, vil Kyiv kammerkor komme til Olavsfest som har valgt HÅP som tema for årets festival.

– For oss er det viktig å gi dem den aller største plassen vi har. På Festningen får tusenvis av mennesker høre kirkemusikk før Björk og Trondheimsolistene går på. Dette er en type forskyvning vi prøver å få til under Olavsfest, sier direktør Petter Myhr, og utdyper:

– Det gjør noe med vår forestillingsverden og oppfatning når et kammerkor opptrer på Festningen. Hvis alle uttrykk kun plasseres der folk forventer at de skal plasseres, er det ingenting nytt som oppstår.

Opptrådt i Det hvite hus

Kyiv kammerkor er et glimrende kor som består av 21 profesjonelle sangere, de har gitt ut mer enn 40 album, blant annet på det anerkjente plateselskapet ECM. Koret har, siden de ble stiftet i 1991, turnert i mer enn 20 land og har opptrådt både i Carnegie Hall og Det hvite hus.

Det blir likevel spesielt for Kyiv kammerkor å komme til Nidarosdomen – Olav den helliges gravkirke – som de kjenner godt til fra historien. Olav Haraldsson oppholdt seg i nettopp Kyivriket, hos storfyrsten Jaroslav, som var gift med Olavs svigerinne Ingegjerd, før han dro til Norge og falt i slaget på Stiklestad.

Hovedstadens offisielle kor

Kyiv kammerkor er den ukrainske hovedstadens offisielle kor, og opptrer ved de fleste viktige anledninger i byen.Dirigenten, Mykola Hobdych, har sett det som sin store oppgave å gjenopplive Ukrainas rike ortodokse musikk. I tillegg framfører koret musikk fra samtidskomponister, de henter mate­ri­ale fra den rike og særegne ukrainske folkemusikken og inkluderer også folke­musikk­instru­menter som sekke­piper, fløyter og trommer.

Til sammen gir det koret et stort og bredt repertoar, og de formidler musikken med dybde og styrke.

Kyiv kammerkor vil under Olavsfest ha følgende opptredener:

 • Support for Björk på Festningen lørdag 30. juli.
 • Synger på Olavsfests åpningsarrangement 28. juli
 • Synger under Våkenatten i Nidarosdomen, natt til 29. juli.
 • Synger under Høymessen i Nidarosdomen søndag 31. juli.

Kiyv Kammerkor live fra Zoomer Hall i Toronto, 2016:

Travelnet er ny samarbeidspartner

Olavsfest er veldig glade for å ønske Travelnet Reisevarehuset velkommen som ny samarbeidspartner! Travelnet kommer bli en aktiv medspiller og er allerede i gang med å hjelpe oss med booking av flere reiser.

– Travelnet Reisevarehuset er stolte av å støtte både kultur og idrett i Trondheim og Trøndelag. Olavsfest er viktig for oss, og vi er glade for å være med som samarbeidspartner i forbindelse med årets festival, sier Bente Strøm Røsholdt, daglig leder i Travelnet Reisevarehuset.