Se Vestfrontmøtene på nytt!

Her kan du se årets Vestfrontmøter når du ønsker det.

Årets Vestfrontmøter strømmes hver dag på adressa.no/olavsfest kl. 13, med reprise kl. 18.


Men om du har vært forhindret, eller ønsker å se dem på nytt, legger vi dem ut her slik at du kan se dem når og hvor du vil. Videoene vil som regel bli lagt ut dagen etter møtet.

Kos deg!

Onsdag 29.07: ÆRE VÆRE GUD I DET LAVESTE

Deltakere: Artist og aktivist Marthe Valle, preses Olav Fykse Tveit, teolog og feminist Gyrid Gunnes, religionshistoriker Hanne Eggen Røislien og frikirkemann og kirkekritiker Are Karlsen.

Torsdag 30.07: ALLE MOT ALLE I KAMPEN FOR ÆRE

Deltakere: Internasjonal modell og vernepleier Rawdah Mohamed, blogger Martine Halvorsen, artist Stefan Sundström, journalist og forfatter Linn Stalsberg.

Fredag 31.07: ER DET MAKT I DE FOLDEDE HENDER?

Deltakere: Artist Ole Paus, Sr. Hanne-Maria Berentzen fra Tautra Mariakloster, regionleder i Human-etisk forbund Dagfinn Ullestad.

Lørdag 01.08: MAKTEN OG ÆREN

Deltakere: President i Røde Kors Robert Mood, statsviter og jurist Cecilie Hellestveit, utenrikssjef i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen og filmskaper Gjermund Eriksen fra podkasten «Trump mot verden».

Søndag 02.08: ÆRE ELLER IKKE VÆRE

Deltakere: Filmregissør Iram Haq, tidligere medlemmer av Oslokirken Christine Andreassen og Anders Torp, daglige leder for Hjelpekilden Hilde Langvann og redaktør Alf Gjøsund og Haider, koverntitt fra islam.

Søskenparet Anders Torp og Christine Andreassen forteller i dette Vestfrontmøtet om hvordan det var å vokse opp i, og bryte ut av, menigheten Oslokirken. Deres far Jan-Aage Torp, som også er pastor i Oslokirken, deltok ikke i den direktesendte samtalen. Han kom derfor ikke til orde. Dette er hans tilsvar på NRK P2, i intervju med Håkon Haugsbø : https://radio.nrk.no/serie/olavsfestdagene-2018/sesong/202008/KMRA05000720

Mandag 03.08: VÅRT BEHOV FOR VERDIGHET

Deltakere: Prest Ingrid Nyhus, filosof Andreas Ribe, Sorgenfri-selger og spaltist Anita Balle Walstad, daglig leder for House of Math, Vibeke Gwendoline Fængsrud og personlig trener Yngvar Andersen.

Preses Olav Fykse Tveit om «ære»

«Å gi Gud ære gjer vi best ved å bekrefte Guds kjærleik til alt og alle Gud har skapt», skriv preses Olav Fykse Tveit om årets festivaltema ÆRE.

«Ære» er eit lite ord, men også eit svært stort ord. Det er som om eg rører ved noko som er heilagt når eg seier det. Difor kan eg heller ikkje tenkje på ære utan at det også handlar om den største: Gud. I ei gudsteneste seier eller syng presten: «Ære vere Gud i det høgste!» Men vi stoppar ikkje der, vi held fram sammen: «Og fred på jorda hjå menneske som Gud har hugnad i!» Perspektivet vert med ein gong utvida: Å gi Gud ære handlar også om dei rette relasjonane mellom menneske. Om fred – for menneske som Gud elskar.

Det er viktig å snakke om «ære». Det er ikkje så heilagt at det skal bli ståande i ordboka utan at vi diskuterer det. «Ære» kan også verte eit farleg ord, dersom det blir eit prinsipp som lever sitt eige liv, og ikkje vert sett i eit riktig perspektiv. Vi er vâre på om nokon sårar vår ære. Det same gjeld for andre menneske. Men vi kan bli så opptatt av vår ære (eller endåtil Guds ære) at det blir tronge kår for det viktigaste i livet: Kjærleiken. Det handlar om vørnad og respekt, ja, om kjærleik til Gud og alle og alt det Gud skaper. Vi skal ære og elske. Gud. Og kvarandre.

Temaet spelar i realiteten ei stor rolle i relasjonane mellom oss. Vi har bevisst og ubevisst ulike slags rangsstigar i vår oppfatning av andre og i vårt forhold til andre. Det er mange slags måtar å definere kven som skal ha ære på. Dei som ikkje får ære, får gjerne skam, eller ei kjensle av skam. Vi kan fort komme til å bekrefte skiljer mellom oss som vi heller skal bekjempe. For eksempel i relasjonar mellom menneske av ulik etnisk bakgrunn, religion, ulikt kjønn, seksuell legning, yrkesmessig status, karriere, ulik anseelse i medier og ikkje mindre i sosiale medier, ulik helsemessig status – og meir til av dei kategoriar og rang vi kan kome til å setje kvarandre i.

«Ære» knyter saman vårt forhold til andre menneske og forholdet til Gud. Det er ingen tvil om at «ære» er eit stort tema i Bibelen og i den kristne trua. Det er Gud som skal ha all ære. Elles gjer ein lett seg sjølv til gud, eventuelt eit anna menneske får ei slik rolle. Då vert det meste feil, og det kan gå heilt galt. Dette er den store freistinga i livet: Å gi seg sjølv – eller andre – den plassen Gud skal ha. Det er historia om menneska frå dei første forteljingane i Bibelen om fall og broderdrap, heilt til dei siste bileta som vert brukte i Bibelen i eit oppgjer med vonde, undertrykkjande og urettferdige makter i verda.

Det betyr ikkje at trua på Gud krympar menneske og gjer oss lite verdt, eller at vi ikkje skal gi kvarandre ros og heider. Tvert imot. Det første vi høyrer om menneske i Bibelens tekstar, er at mennesket er skapte i Guds bilete, i Guds likning. Dette kan tolkast på fleire måtar. I alle fall handlar det om kor viktige menneske er i Guds auge, så viktige at vi som menneske representerer Gud. Vi kan og skal ære Gud med det vi er: Menneske. Kvinner og menn, unge og gamle. Kven vi er, eller kvar vi er i frå, kva vi har fått gjort eller ikkje gjort, det spelar inga rolle i så måte. Gud gir oss vårt verd som menneske.

Dette har vorte svært viktig i oppgjer med ulike ideologiar og politiske strømningar eller krefter. Men det har vore viktig også i møte med religiøse idear og praksisar som ikkje får fram at alle menneske har det samme verd. Vi kan anerkjenne det kyrkja har sagt og det ho har gjort i ulike deler av verda – også her i Noreg. For eksempel ved å vere mellom dei første som organiserte omsorg for sjuke menneske. Eller i arbeid for fred og rettferd, for alle. Eller i vern om livet frå begynnelse til slutt. Men vi må også erkjenne at heller ikkje kyrkja alltid har gjeve menneske den vørnad dei skulle hatt.

Å gi Gud ære gjer vi best ved å bekrefte Guds kjærleik til alt og alle Gud har skapt. Vi vanærer Gud når vi krenkjer andre menneske. Vi vanærer Gud dersom vi overser oppgåva vår med å forvalte og ta vare på Guds skaparverk.

Difor har det ei djup meining å ære Gud med reine ord i kvar gudsteneste. Det hjelper oss til å hugse kva som er meininga med heile livet vårt på jorda.  

Olav Fykse Tveit
Preses i Bispemøtet i Den norske kirke

Her kan du være publikum på Olavsfest

Årets festival har mange opplevelser som kan deles med andre!

Selv om konsertene i Nidarosdomen kan oppleves kun via nett på adressa.no/olavsfest, blir det mange anledninger til å oppleve årets festival nært, levende, i egen person og sammen med andre mennesker.

Her er en oversikt over alt du kan delta på underveis på en trygg måte, i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern:

Vestfrontmøtet, Min tro og Rom for refleksjon

De tre samtalepostene som foregår hver dag i Kirkehagen – Vestfrontmøtet kl. 13, Min tro kl. 15 og Rom for refleksjon kl. 17 – er åpne for et begrenset publikum. Se lenker for detaljert program og deltakere. Ønsker du å være tilstede, må du registrere deg her.

Les mer om hvordan registreringen foregår.

Konserter med publikum på Byscenen

Tre av artistene som er involvert i Olavsfests nettkonserter fra Nidarosdomen, spiller også solokonserter på Byscenen i løpet av festivaluka. Dette gjelder Ole Paus (Byscenen 28.07 kl. 21.15), Stefan Sundström (Byscenen 29.07 kl. 21.15) og Tord Gustavsen (Byscenen 30.07 kl. 21.15). Alle konsertene har kapasitet på 200 publikummere.

Olavskino

Også i år samarbeider Kosmorama og Olavsfest om et program bestående av kvalitetsfilmer som gjenspeiler festivaltemaet «ære». Alle visninger foregår på Prinsen Kino kl. 15.00 hver dag.

Tirsdag 28.07 og onsdag 29.07: Corpus Christi
Torsdag 30.07 og fredag 31.07: God Exists, Her Name is Petrunya
Lørdag 01.08: American Heretics
Søndag 02.08: Hva vil folk si?
Mandag 03.08: Disco
Mer informasjon om filmene her

BYVANDRINGER

Det blir byvandringer i regi av Fortidsminneforeningen under Olavsfest også i år. Vandringene gjør et dypdykk inn i middelalderens Trondheim. Det meste av middelalderbyen ligger skjult, men foreningens dyktige guider levendegjør historien med sine anekdoter og levende kunnskap. Vandringene foregår utendørs, men turen legges innom de ruinene som er tilgjengelige.
Les mer om programmet og kjøp billetter her, og bli med på vandring!

Olavsfest anbefaler også alle om å ta en tur innom Erkebispegården, der Nidaros Domirkes Restaureringsarbeider arrangerer Sommer i Borggården for hele familien.
Her får du alt fra teaterforestillinger, escape room, kunstutstilling og håndverksdemonstrasjoner til historiske foredrag og matopplevelser.

Velkommen til Olavsfest 2020 og opplevelser du også kan dele med andre!

Delta som publikum på årets Olavsfest!

Olavsfest blir ikke det samme uten vårt kjære publikum. Også i år kan du oppleve samtalepostene «Vestfrontmøtet», «Min tro» og «Rom for refleksjon» tett på – men du må registrere deg først!

Årets konserter fra Nidarosdomen blir filmet og kringkastet uten publikum tilstede, men du kan fortsatt være publikum under Olavsfests populære samtaleprogram.

Fra og med onsdag 29. juli blir det, tradisjonen tro, tre daglige samtaleposter: «Vestfrontmøtet» klokken 13.00, «Min tro» klokken 15.00 og «Rom for refleksjon» klokken 17.00. Alle disse strømmes på adressa.no/olavsfest, men her åpner vi også opp for at et begrenset antall publikum kan være tilstede under samtalene.

Smittevernhensyn gjør likevel at vi er nødt til å gjøre ting på en litt annen måte, slik at Olavsfest som ansvarlig arrangør kan ha kontroll på hvem som er tilstede:
 

  1. Alle postene foregår i idylliske Kirkehagen ved Waisenhuset, få meter vest for Vestfrontplassen.
  2. Vi åpner opp 100 sitteplasser for publikum.
  3. Viktig: Selv om det er gratis, må alle som ønsker å komme registrere seg via denne lenken: http://ark.pm/5pob8

Når registreringen er gjort, får du en epost med en QR-kode som vil fungere som billett – enten ved at du printer den ut og tar den med, eller viser fram eposten på telefonen ved frammøte.

Du kan melde deg på så mange arrangement du ønsker, men påmeldingen er bindende.

Her kan du lese mer om programmet for å finne arrangementene du har mest lyst til å delta på:

Vestfrontmøtet
Min tro
Rom for refleksjon

Innslipp starter 30 minutter før arrangementet – møt opp i god tid!

Velkommen, vi gleder oss!

Her, i idylliske Kirkehagen, vil årets samtaleprogram under Olavsfest finne sted. Nå kan du registrere deg som publikum.